Yapı Yalıtım

Mantolama bizim işimiz, metrekaresi sadece 27 TL, bilgi almak için tıklayın

0216 517 30 30 - 0216 517 30 50

 

Dış cephenizi ısıtın...

 

Dış cephenizin soğuk almasını engellemek için birbirinden farklı seçeneğiniz var.

Yalıtım Yaptırmayana Ceza

 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin” tebliği ile 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Enerji Verimliliği Yasası kapsamında enerjinin

 

verimli kullanımına uymayanlara uygulanacak idari cezalar % 12 oranında artırıldı.

 

Cezalar 600 TL’den başlıyor 60.000 TL’ye kadar çıkıyor.

 

Bunun yanında “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” yeni yapılarda enerji verimliliğine yönelik yeni düzenlemeler getiriyor.

 

Uygulanacak cezalardan ve diğer yaptırımlardan etkilenmemek için yapılması gerekenlerin başında enerji tasarrufunun en büyük kalemini oluşturan ısı yalıtımı geliyor.

 

Isı yalıtımıyla hem ısıtma hem de soğutma giderlerinde % 60’a varan oranlarda tasarruf sağlamak mümkün.

 

Bir binada kullanılan enerjinin % 82’sinin ısınma amaçlı tüketildiği düşünülürse ısı yalıtımıyla yakıt ve elektrik giderlerinin yarı yarıya düştüğü görülecektir.

 

Çevre Etkisi

Binalarda Eneri Performans Yönetmeliği, bir binada kullanılan enerjinin değerlendirilmesini, böylece binalarda enerji performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve sera gazı emisyonlarının sınırlandırılarak çevrenin korunması amaçlanıyor.

 

Ayrıca, yönetmelik yeni ve ruhsata tabii oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için asgari enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini sağlamayı,

ısıtma-soğutma sistemlerinin kontrolünü hedefliyor.

 

Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımlandıktan bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik, bu tarihten sonra yeni yapılacak tüm konutlar ile hizmet amaçlı, ticari amaçlı tüm yapılarda enerji verimliliği ilkesinin uygulanmasını zorunlu kılıyor. Mevcut binaların sisteme uyumlandırılması için 10 yıllık süre tanınıyor.