Yapı Yalıtım

Mantolama bizim işimiz, metrekaresi sadece 27 TL, bilgi almak için tıklayın

0216 517 30 30 - 0216 517 30 50

 

Dış cephenizi ısıtın...

Dış cephenizin soğuk almasını engellemek için birbirinden farklı seçeneğiniz var.

 

Isı Yalıtım (Mantolama) Nasil Yapılmalıdır ?

 

1.EPS XPS veya TAŞYÜNÜ ile Dışardan Isı yalıtım (mantolama) Sistemi’nin uygulanmasına standart yüzey özellikleri sağlandıktan sonra başlanır. (Tüm dışardan yalıtım uygulamalarında olduğu gibi)

 

2.EPS XPS veya TAŞYÜNÜ ile dışardan yalıtım uygulamalarının tüm aşamalarında yüzey sıcaklığının 5>°c’ın üstünde ve gölgede (35>°c’ın altında) olması gerekir.

 

3.Yağmur altında uygulama yapılmamalı ve zemin ıslak olmamalıdır.

 

4.Uygulamaya su basman profilinin montajı ile başlanır.

 

Damlalıklı su basman profili, terazisinde olacak şekilde tespit edildikten sonra levhaların yapıştırma işlemine geçilir.

Su basman profilinin yuva genişliği, uygulanacak yalıtım levhası kalınlığına uygun olmalıdır.

Yalıtım levhası kalınlığı ile su basman profili genişliği arasındaki farkın 0.5 cm’den büyük olmaması gerekir.

Su basman profilini terazilemek için plastik kama, genleşmeleri dengelemek için ise plastik konjektör kullanılabilir.

 

Levhaların yapıştırılması sırasında,standartlara uygun ısı yalıtım (mantolama) levhası yapıştırıcısı, çelik mala ile levhanın arkasına ve dört tarafına takriben 100 mm eninde ve 2 cm kalınlığında sürülür.

Yapıştırıcının daha sonra levha aralarına taşmaması için dikkat edilmelidir.

Ayrıca, levhanın arkasının orta kısmında boyuna doğrultuda takriben 10 cm çapında 2 cm kalınlığında harç parçaları 20 cm aralıklarla sürülür.

Yapıştırıcı toplam alanı yalıtım levhası alanının %40’ından az olamaz.

Yapıştırıcının levhanın tüm arka yüzeyine uygulanması da mümkündür ancak bu durumda, kalınlığın homojen olmasına dikkat edilmelidir.

 

Yapıştırıcı sürüldükten sonra levhalar, önce su basman profilinin içindeki yuvaya yatay istikamette yerleştirilir.

Daha sonra şaşırtmalı olarak aşağıdan yukarıya doğru devam edilir.

Yerleştirme sırasında uygun boydaki (en az iki metre) su terazisi ile tüm levhaların aynı düzlemde kaldığı kontrol edilmelidir.

 

Köşelerde de her sırada şaşırtma sağlanmalıdır.

Levhaların birbiri ile temas noktaları sıkı ve aralıksız olmalıdır.

Levhalar arasında boşluk kalmamalıdır. Bu sağlanamıyorsa, boşluk ne kadar dar olursa olsun, mutlaka köpük parçası kesilerek boşluklar doldurulmalıdır.(Çok küçük boşluklar poliüretan köpük ile de doldurulabilir.)

Levhaların yan yüzeylerine yapıştırıcı taşmamalıdır.

Yapıştırma işleminden sonra yapıştırıcı tamamen kurumadan, başka bir işleme geçilmemelidir.

 

Kuruma süresi en az 24 saattir.

Yapıştırıcının kuruduğundan emin olduktan sonra ise, hemen diğer işlemlere geçilmelidir; levhalar uzun süre atmosfer şartlarına maruz bırakılmamalıdır.

 

Dübellerin yapıştırıcı ve sıvanın üzerine gelmesi sağlanacak şekilde dübel yerleri tespit edilmelidir.

Dübeller tespit edildikten sonra kesinlikle oynama yapmamalı, yuvasında boşluk oluşmamalıdır.

Dübel başlıklarının yalıtım levhasının içine gömülmesi sağlanmalıdır.

Standartlara uygun file ve ısı yalıtım (mantolama) levhası sıvası, uygulanır.

Donatı filesi ile ısı yalıtım (mantolama) levhasının teması önlenmelidir.

Bu amaçla ısı yalıtım (mantolama) levhası sıvası 2 mm ve olabildiğince homojen kalınlıkta sürülür, file yukarıdan aşağıya doğru ve 100 mm bindirme sağlayacak şekilde, bu (sıvaya) gömülür, ikinci kat ısı yalıtım (mantolama) levhası sıvası toplamda kalınlığı 4 mm’yi aşmayacak şekilde uygulanır.

 

Doğrama köşelerinde, yatayla 45>° açı yapacak şekilde köşe bantı konulmalıdır.

Köşe bandının da, sıvanın orta kesitinde kalacak ve alt yüzeye değmeyecek şekilde uygulanması gerekir.

Uygulanan ısı yalıtım (mantolama) levhası sıvasının kurumasından sonra, Stantartlara uygun dekoratif son kat kaplama malzemesi ihtiva eden kaplama malzemesi uygulanır.

Uygulama sırasında köşelerde, pencere ve kapılarla birleşim noktalarında, balkon ve çıkma köşelerinde, dilatasyon derzlerinde uygun profiller gereği şekilde yerleştirilmelidi