Yapı Yalıtım

Mantolama bizim işimiz, metrekaresi sadece 27 TL, bilgi almak için tıklayın

0216 517 30 30 - 0216 517 30 50

 

Isı yalıtımı (mantolama) yetersizliğinin olumsuz etkileri nelerdir?

 

1.Isıl konfor sağlanamadığı için, sürekli üşüyen kullanıcıların  sağlığı bozulur ve üretkenlikleri düşer.

2.Duvar vb. yapı elemanlarının iç yüzey sıcaklıkları düştüğü için iç yüzeylerde ıslanma, küf ve mantar oluşur.

3.Tüketilen yakıt binadan çok, atmosferi ısıtır. Dolayısıyla gereğinden çok fazla yakıt tüketilir. (Ülkemizde uluslararası düzeyin 2-3 katı).

4.Tüketilen fazla yakıttan dolayı bina sakinlerinin bütçesi zorlanır,

5.İthal yakıttan dolayı devlet bütçesi zorlanır,

6.Yakıtların atmosfere verdikleri zararlı gazlar

(CO2, kükürt ve azot oksitler vb) sebebiyle çevre kirliliği (küresel ısınma) artar.

7.İç yüzey sıcaklığı düştükçe, ortam sıcaklığını arttırmak için daha fazla yakıt tüketilmesi gerekecektir.

8.Ayrıca artan ortam sıcaklığı, iç ve dış sıcaklık farkını büyüteceğinden ısı kaybını arttıracak

 ve yakıt tüketiminin daha da artmasına sebep olacaktır.

ÇÖZÜM:

 

Yakıt tüketimini ve yakıt faturasını sürekli arttıran bu olumsuzlukların çözümü mantolamadır. Isı yalıtımı (Mantolama) iç yüzey sıcaklıklarını arttıracağından, daha düşük ortam sıcaklıklarında ısıl konfor sağlayacak ve ısı kaybını da azaltacaktır

--------------------------------------------------------------------------------

Isı yalıtımı (mantolama) yetersizliğininden kaynaklanan hasar

9.Bu binalarda iç ortamdaki su buharı yapı elemanını geçerken yoğuşmakta ve iç yüzeyde hasar oluşturmaktadır. Bu hasarın dışardan yağmur suyunun girmesinden kaynaklandığı sanılarak,

dış tarafa bitümlü vb malzeme ile su yalıtımı uygulanırsa, hasar daha da artar.

Yapılması gereken duvar iç yüzey ve kesit sıcaklıklarının arttırılması ve bunun için de ısı yalıtımı (Mantolama) uygulanmasıdır.

 

Isı yalıtımı (Mantolama), doğru teknik, doğru malzeme ve doğru uygulama ile yapılmalıdır. Aksi takdirde istenilen sonucun alınması mümkün değildir